Persoonsprofiel Dave Muijen

Wie ben ik, wat kan ik?
Persoonskenmerken: Creatief, impulsief, gepassioneerd, nauwkeurig, communicatief, betrokken
Competentie: Aanpassingsvermogen – Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
Situatie: Productiewerk bij Draka en VDL Wientjes

Producten en vraag en aanbod wisselen sterk. Dit houdt in dat er regelmatig plotseling van product gewisseld wordt.

Taak: Verhuizen naar een compleet andere machine met een compleet andere werkwijze en product.

Actie: De mentale knop omzetten, het handboek doornemen en vloeiend de productie weer op gang zetten.
Resultaat: De productie blijft op schema, ik ben breder inzetbaar dan een ander doordat ik makkelijker de omschakeling maak en meerdere taken en aspecten beheers.

Competentie: Betrokkenheid – Zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis hiervan anderen stimuleren.
Situatie: Persoonlijk begeleider voor cliënt binnen basisschool met spierziekte.
Cliënt zit in de knoop met zichzelf en heeft aanpassingen en hulpmiddelen nodig vanwege de achteruitgaande gesteldheid van zijn lichaam.

Taak: De wensen, mogelijkheden en tekortkomingen van de cliënt signaleren en rapporteren. Opkomen voor de belangen van cliënt en de juiste organen inschakelen om deze te verwezenlijken.

Resultaat: Het verloop van de basisschooltijd van de cliënt is kwalitatief zeer verbeterd. Door de gerealiseerde aanpassingen en een gepersonaliseerde stijl van lesgeven afgestemd op de behoefte van de cliënt is deze met goed gevolg doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

Competentie: Creativiteit – Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van oude.

Situatie: Assistent begeleider verstandelijk gehandicapten creatieve vorming
Cliënten met lichamelijke beperking wilden graag schilderen, maar konden door spasmen e.d. geen standaard kwasten hanteren.

Taak: Een manier vinden om iedereen binnen de groep zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteit met als doel hun vrijheidsgevoel en zelfbeeld te vergroten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kwasten moeten worden aangepast, mallen gemaakt moeten worden, opdrachten en thema’s bedacht moeten worden die uitvoerbaar zijn etc.

Resultaat: Cliënten vinden voldoening, ervaren dat ze iets gemaakt hebben en zijn daar trots op. Zij kunnen nu realiseren wat onmogelijk was geweest zonder op een andere manier te kunnen zien, denken en handelen. Mogelijkheden zien waar anderen op beperkingen blijven steken maakt dat cliënten kunnen stralen.

Competentie: Doorzettingsvermogen – Zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden, ook bij tegenslag. Volharden in een plan totdat het beoogde doel bereikt is.

Didactische vaardigheden – Bepalen wat een ander moet leren en op welke manier degene het beste leert. In staat zijn om dit in praktijk te brengen.

Empathie – Zich goed in kunnen leven in de gevoelens of gedachtegang van anderen.

Situatie: Persoonlijk begeleider voor cliënt binnen basisschool met spierziekte.
Ik heb de cliënt 3 jaar lang, van het begin tot het eind elke schooldag 1 op 1 begeleid. Deze cliënt zag het nut van het leren vaak totaal niet meer in. Denk aan frustratie, verdriet, boosheid e.d.

Taak: Blijven stimuleren, positief benaderen, houvast bieden, en doorpakken. Mijn taak was om deze cliënt door alle narigheid heen over die eindstreep te trekken. Een groot deel van mijn werk was het ombuigen van negatief naar positief – De focus blijven leggen op overwinningen in plaats van tegenslagen.

Resultaat: De cliënt bloeide op en ging weer met plezier naar school. Hij was trots op zijn prestaties en ontdekte dat hij veel meer in zijn mars had dan hijzelf voor mogelijk hield. Zijn uiteindelijke geluk en trots maakte uiteindelijk alle inspanningen meer dan waard.

Ik kan wel verdergaan – maar dit geeft denk ik wel een indruk over waar mijn talenten liggen. Voor verdere competenties, mocht het uitbreiding behoeven zie http://www.tuxx.nl/competenties/

Motivatie: Wat mij kan motiveren is dienstbaarheid en een uitdagende prikkel. Ik vind het belangrijk dat er een bepaalde passie of liefde uitgedragen wordt naar het werk toe. Dit houdt in dat ik het liefst werk met gedreven mensen die geloven in wat ze doen.

Wat mij kan demotiveren is onverschilligheid, desinteresse, prikkelloosheid, passiviteit van collega’s. Een werksfeer waar men komt omdat het moet, bij de pakken neerzit en op sterven na dood denkt te zijn.
Waarden: Professionaliteit met een klantgerichte houding. Zoals hierboven vermeldt hou ik van een bepaalde betrokkenheid en passie. Het moet iets prikkelends en stimulerends uitdragen, iets aanstekelijks zodat collega’s het beste in elkaar boven weten te halen.

Resultaten: Ik heb veel verschillende werkplekken gezien, zodoende heb ik ontdekt waar mijn talenten liggen. Ook heb ik geleerd dat ik mezelf kan motiveren en voldoening kan halen uit werk waar ik dat niet van verwacht had.
Ik wil me verder ontwikkelen in de richting van coaching, training en het geven van workshops. Ik zou in de toekomst graag opleidingen, cursussen en/of trainingen krijgen zodat ik dichter bij mijn ambities kan komen.

Ik heb een hoop ervaring te bieden met toch een stuk zelfkennis waar op te bouwen valt. Ik werk met passie en zet me volledig in voor de zaak en leer heel gemakkelijk. Ik ben niet veeleisend, weet ook uit eenvoudig werk toch voldoening te halen. Ik ben trouw aan mijn team en probeer altijd een goede sfeer neer te zetten.

Uren: 8-40 uur p/w – Ik ben volledig beschikbaar voor werk. Het aantal uren maakt niet veel uit, mits het in de richting is waarin ik mij verder wil ontwikkelen. Voor productie- en schoonmaakwerk ben ik ook beschikbaar op oproepbasis.

Advertisements

Published by

sjpielsewolf

Interested in germanic heathenry, lore, original fairy- and folktales, shamanism and lots of other related worldly stuff. I walk and cycle alot in nature, read, play various instruments etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s