Mijn ervaring als vrijwilliger activiteitenbegeleider

Werk en doelstellingen Dave Muijen

Muzikale vorming locatie Eigenstee/Bolwerk Stichting De Trans

In het begin heb ik 2 muzikale vormingsgroepen opgericht: Een muziekgroep vooral gebaseerd op spellen, dans en beweging op muziek, en de ander vooral gericht op het zelf musiceren.

Uiteindelijk door een reorganisatie binnen de Trans zelf kwam de vormingsgroep op gebied van spel en dans te vervallen doordat de gymzaal omgebouwd werd tot twee aparte lokalen.

Tegenwoordig is de muzikale vorming uitgegroeid tot wederom 2 groepen, omdat er zoveel animo voor is dat het onmogelijk in één groep gedaan kan worden.

Wat is mijn eigen doelstelling bij de muzikale vorming?

–       Plezier beleving

–       Expressie (uiten)

–       Leren luisteren en samenspelen met elkaar

–       Motorisch prikkelen en stimuleren op een speelse manier

–       Ritmegevoel, maat houden

–       Opbouw van zelfvertrouwen en zelfzekerheid

–       Ontspanning en ontlading

Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?

Over het algemeen werk ik met een cirkelopstelling, en verdeel ik de mensen op zo een manier dat de muzikaal sterkeren goed verdeeld over de groep zitten. Vervolgens verdeel ik de instrumenten, bestaande grote Afrikaanse drums, bongo’s, en veel klein percussie materiaal op dezelfde wijze door de groep.

Als dat gebeurd is, begin ikzelf met een makkelijk te vormen basisritme, en de rest van de groep reageert daar op zijn eigen unieke manier op. Tijdens het spelen zelf hou ik goed in de gaten hoe men kan omgaan met de instrumenten, maar vooral ook hoe er gereageerd wordt op het instrument zelf.

Zo gauw het ritme er goed inzit, laat ik iemand die ritmisch sterk is (in elke groep zit er altijd wel minimaal 1) het basisritme doorzetten, en help ik diegenen die er wat meer moeite mee hebben om op gang te komen.

Ook vind ik het erg belangrijk dat de instrumenten circuleren, dus dat er onderling geruild word van instrument, en dat ik sommigen ook uitdaag om hun stem te gebruiken.

De overgangen van heel snel naar langzaam, hard naar zacht, hoge of lage klanken zijn ook van groot belang.

Uiteindelijk komt het er op neer dat er twee keer in de week een uur gemusiceerd en flink kabaal gemaakt wordt, en dat de cliënten zelf geheel ontspannen en fris terugkeren naar hun groepen met een voldane glimlach en een rood hoofd, van de toch wel intensieve activiteit.

Activiteitenbegeleider Fasehuis/Jongeren woonvoorziening Stichting De Leite

In dezelfde periode van januari 2006 ben ik begonnen met vrijwilligerswerk binnen de woonvormen voor jongeren binnen de Leite. Als eerste kwam ik terecht bij het Fasehuis op de Balingerbrink te Emmen.

Mijn doelstelling was daar om de bewoners te activeren en te stimuleren, en om hun persoonlijke vrijheid te vergroten, doordat een aantal bewoners gebonden waren aan een justitieel huisarrest.

Hoe vertaalt deze doelstelling zich naar de praktijk?

–       Samen met bewoners rond de tafel gaan zitten om te bekijken welke wensen er zijn en hoe te verwezenlijken.

–       Duidelijke afspraken maken over gedrag buiten de woonvorm.

–       Veel persoonsgebonden activiteiten, afgewisseld met nu en dan een groepsactiviteit

Wat voor soort activiteiten voer je uit?

–       buiten sport en spel (voetbal etc)

–       binnenshuis activiteiten (bordspellen, tekenen, schilderen)

–        dienstverlenende activiteiten zoals samen naar de winkel gaan, oud papier wegbrengen, samen naar de bibliotheek etc.

–       ontspanningsactiviteiten zoals wandelen, fietsen, muziek maken, verhaaltje schrijven etc.

Uiteindelijk komt het erop neer dat ik de bewoners een aangename afwisseling geef van de dagelijkse routine, en de ruimte creëer voor persoonsgebonden activiteiten waar de standaard begeleiding geen tijd meer voor heeft.

Activiteiten begeleider/groepsleider TopKids

 TopKids is een club opgezet in samenwerking met MEE-Drenthe, Sedna en SKW Bargeres voor kinderen met een vorm van PDD-NOS, ADHD en aanverwante aandoeningen.

Doelstelling

De doelstelling van deze club is om in een behoefte te voorzien die er nog niet was. Kinderen met autisme, pdd-nos etc. zijn vaak buitenbeentjes binnen een groep. Daardoor kunnen zij geen gebruik van maken van de standaard gelegenheden die kinderen zonder deze aandoening hebben.

Het hele concept van de club is afgestemd op PDD NOS, wat betekent dat structuur en duidelijkheid bieden het belangrijkst is.

Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk?

De club is natuurlijk vooral gericht op plezierbeleving en ontspanning. Alhoewel wij vastomlijnde programma’s opstellen met vaste kringindelingen, picto’s etc. is er heel veel ruimte voor creativiteit en samenspel.

De club begint met een openingsrondje, gevolgd door een knutselactiviteit, vervolgens een theepauze, dan een spel activiteit. Vervolgens wordt nog een verhaaltje voorgelezen, een afscheidsrondje gehouden en een afsluiting.

Wat is mijn rol hierin?

De hoofdzakelijke rol van de begeleiding (dus ook van mij) is:

–       Het zorgvuldig plannen en voorbereiden van de activiteiten

–       Duidelijkheid bieden naar de deelnemers toe

–       Het ondersteunen van deelnemers bij knutsel activiteiten

–       Af en toe het gedrag van de deelnemers corrigeren

–       Ouders op de hoogte houden hoe het gaat

–       Veel evalueren met collega’s

–       Zorgen voor een hele leuke middag

Assistent begeleider kunstzinnige vorming Stichting Icare de Trans

Als assistent kunstzinnige vorming bied ik ondersteuning aan de begeleider in de vorm van persoonlijke begeleiding van cliënten.

Kunstzinnige vorming is gebaseerd op het vergroten van uitingsmogelijkheden en het prikkelen van creativiteit en zintuigen. De cliënten komen bij ons met heel specifieke hulpvragen:

–       Motorische ontwikkeling en oefening

–       Plezierbeleving

–       Afwisseling in activiteiten

Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Een aantal cliënten hebben te maken met een zwaar lichamelijke handicap, en zitten dus vaak al snel een omgeving waarin zij niet voldoende gestimuleerd en geprikkeld worden om iets te ondernemen.

Juist deze mensen, helpen wij met door onszelf aangepaste materialen (kwasten etc.) waardoor zij toch de mogelijkheid krijgen om zich op een creatieve manier te uiten. Als het ware vergroten wij hun vrijheid, zelfvertrouwen en zelfzekerheid door hen zelf te laten ervaren wat ze creëren.

Een hoop wordt geprikkeld door sensomotorische, visuele, of auditieve hulpmiddelen om de cliënt zo volledig mogelijk te stimuleren.

Al met al is het wederom een zeer intensieve vorm van activiteitenbegeleiding. De deelnemers zijn dan ook op een positieve manier moe en voldaan na afloop.

Assistent begeleider schildergroep OKE Stichting Icare de Trans

Schildergroep OKE is een groep van getalenteerde kunstenaars met een verstandelijke beperking. Zij hebben hun atelier op locatie het Bolwerk. De kunstenaars werken zo zelfstandig mogelijk. Het is de taak van de assistent om ondersteuning te bieden daar waar nodig.

Hoe vertaald zich dat in de praktijk?

Aan het begin van de middag is er een hoop voorbereidend werk nodig alvorens er daadwerkelijk geschilderd kan worden. Een aantal cliënten kunnen vrij zelfstandig pakken wat nodig is, maar het merendeel heeft daar toch sturing in nodig.

Een ander aspect van het werk is het verzinnen van thema’s/onderwerpen en het prikkelen van de creativiteit. Ook zijn er regelmatig exposities of samenwerkingsprojecten die voorbereid moeten worden.

Uiteindelijk is er altijd een prachtig resultaat, wat heel goed is voor het zelfvertrouwen van de cliënt. De onderwerpen en de werken zelf zijn altijd anders, en dat houdt het werk leuk en interessant.

Advertisements

Published by

sjpielsewolf

Interested in germanic heathenry, lore, original fairy- and folktales, shamanism and lots of other related worldly stuff. I walk and cycle alot in nature, read, play various instruments etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s