dondergod / donar

Dondergod

Donder voorspelt ons een slag die ons wacht
Schichten verscheuren de duistere nacht
Striemende hagel en een ijzige wind
Razende reuzen, de veldslag begint
Dondergod

Sterkste der Azen, kom toon ons Uw macht
Ontketen Uw hamers verwoestende kracht
Bliksems bestrijken de hemel, zo zwart
Machtige donder, dreun door in ons hart
Dondergod

Donar, zoon der aarde
Donar, botvier Uw haat
Donar, hef Uw hamer
Donar, god die de reuzen verslaat

Dreigende hemel, een oorlog ontbrandt
Weerlicht en donder ontwaken het land
Eeuwige vijand van het reuzengebroed
Laat hen bezwijken en baden in bloed
Dondergod

De hamer der goden, bij reuzen berucht
Brengt vlammende aders, gesmeed in de lucht
Het wolkendek dendert, de dondergod rijdt
Het hemelvuur brandt als de dondergod strijdt
Dondergod

Donar, zoon der aarde
Donar, botvier Uw haat
Donar, hef Uw hamer
Donar, god die de reuzen verslaat

Zegen en dood
De hamer daalt neer
De hemel ontlaadt
De dondergod zegeviert weer

Translation by me to English:

Thundergod

Thunder predicts us a battle awaiting,

Lightningbolds rip up the dark night,

Lashing hail and an icy wind,

Raging giants, the battle begins!

Thundergod

Strongest of Aces, come show us thy might,

Release thy hammer’s devastating force.

Lighting covers the heaven so dark,

Mighty thunder, rumble into our hearts,

Thundergod

Donar, Son of earth

Donar, indulge in thy hate

Donar, raise thy hammer,

Donar, god that overthrows giants

Threatening sky, a war ignites,

Lightning and thunder awaken the land,

Everlasting enemy of the giant’s brood,

Let them succumb and bathe in blood,

Thundergod

The hammer of gods, far-famed by giants,

Brings flaming veins, forged in the sky,

The clouds they roar, the thundergod rides,

The sheet lightning burns when the thundergod fights,

Thundergod

Donar, Son of earth

Donar, indulge in thy hate

Donar, raise thy hammer,

Donar, god that overthrows giants

Boon and death,

The hammer goes down,

The sky discharges,

The thundergod prevails once again!

Advertisements

Published by

sjpielsewolf

Interested in germanic heathenry, lore, original fairy- and folktales, shamanism and lots of other related worldly stuff. I walk and cycle alot in nature, read, play various instruments etc.

One thought on “dondergod / donar”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s