Gnostici verafschuwden de wereld van alledag

Veel gnostici waren felle haters van de wereld van alledag, hetgeen regelrecht in strijd was met  de missie van Jezus Christus om de stroffelijke wereld te transformeren. Bovendien waren veel van de door gnostici ontwikkelde geloofsovertuigingen, gebaseerd op hun avonturen door de geestenwerelden, tamelijk fantastisch.

Niet alleen meenden zij dat Jezus Christus zo laag had kunnen zinken dat hij een stoffelijk lichaam had  willen aannemen en daarom alleen als een soort fantoom op aarde had geleefd, maar ook beoefenden zij systematisch bizarre praktijken van ascese en versterving, om hun geminachte fysieke zintuigen en gewaarwordingen uit te bannen en zich zo toegang te verschaffen tot de geestenwerelden.

Er waren er die gifslangen over hun naakte lichaam lieten kruipen, of gnostici die  die menstruatiebloed dronken met de woorden: “Dit is het bloed van Christus.” Weer anderen meenden dat hun magische sekspraktijken tot de geboorte van goddelijke wezens zouden leiden. Ja, er waren er zelfs die zich eigenhandig castreerden en zich daarop beroemden door te zeggen:”ik ben meer dood dan jij.”

Uit: De geheime geschiedenis van de wereld – blz 336

Advertisements

Published by

sjpielsewolf

Interested in germanic heathenry, lore, original fairy- and folktales, shamanism and lots of other related worldly stuff. I walk and cycle alot in nature, read, play various instruments etc.

One thought on “Gnostici verafschuwden de wereld van alledag”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s